22/03/2023 19:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh văn võ

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2006 15:18

 

Đoái xem văn võ cả hai hàng,
Bên văn sang bên võ cũng sang.
Dù tía vơng xanh, văn đủng đỉnh,
Gươm vàng thẻ bạc, võ nghênh ngang.
Văn dìu cánh phượng yên trăm họ,
Võ thét oai hùm dẹp bốn phương.
Gặp hội thái bình văn trước võ,
Võ đâu dám sánh khách văn chương!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Vịnh văn võ