02/10/2022 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuý lạc phách - Tô Châu lư môn lưu biệt
醉落魄-蘇州閭門留別

Tác giả: Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/08/2014 05:24

 

Nguyên tác

蒼顏華發,
故山歸計何時決!
舊交新貴音書絕,
惟有佳人,
猶作殷勤別。

離亭欲去歌聲咽,
瀟瀟細雨涼吹頰。
淚珠不用羅巾浥,
彈在羅衫,
圖得見時說。

Phiên âm

Thương nhan hoa phát,
Cố sơn quy kế hà thì quyết!
Cựu giao tân quý âm thư tuyệt,
Duy hữu giai nhân,
Do tác ân cần biệt.

Ly đình dục khứ ca thanh yết,
Tiêu tiêu tế vũ lương xuy giáp.
Lệ châu bất dụng la cân ấp,
Đạn tại la sam,
Đồ đắc kiến thì thuyết.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Da mồi tóc bạc
Hứa trở về quê mà chẳng được
Bạn xưa mới cũ chẳng tin thư
Chỉ có người nhà
Tiễn chân đi cất bước

Trạm tiễn bài ca cổ nghẹn lời
Sầu não mưa bay tê buốt mặt
Lệ rơi quên thấm với khăn là
Tay áo quệt ngang
Giữ đợi về kể hết
Lư vốn là một đơn vị hành chính có từ đời Tần, tương đương với 25 hộ, sau dùng để chỉ đại khái một thôn, xóm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đình Kiên » Tuý lạc phách - Tô Châu lư môn lưu biệt