26/09/2022 11:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bão Phúc nham
抱腹岩

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/11/2011 04:25

 

Nguyên tác

福地客中過,
俄成尋勝遊。
環山都是水,
去路只憑舟。
龍窟潮通海,
鷗波水弄毬。
葛仙在何許,
岩曉洞門秋。

Phiên âm

Phúc địa[1] khách trung quá,
Nga thành tầm thắng du.
Hoàn sơn đô thị thuỷ,
Khứ lộ chỉ bằng chu.
Long quật triều thông hải,
Âu ba thuỷ lộng cầu.
Cát tiên[2] tại hà hứa,
Nham hiểu động môn thu.

Dịch nghĩa

Nơi đất phúc, du khách qua thăm,
Bỗng thành ra cuộc chơi tìm danh thắng.
Chung quanh núi đều là nước,
Đường đi lại chỉ bằng thuyền.
Rồng ẩn trong hang, nước triều dâng thành lối thông với biển cả,
Chim âu bơi theo làn sóng, nhấp nhô như sóng nước giỡn cầu.
Ông tiên họ Cát giờ đâu tá?
Cảnh núi buổi sớm, cửa động đượm hơi thu.

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Tha hương qua đất phúc,
Ngoạn cảnh bỗng xui nên.
Vây núi toàn là nước,
Đi đường phải có thuyền.
Hang rồng thông biển lớn,
Sóng bạc rỡn cầu truyền.
Tiên Cát Hồng đâu tá?
Hơi thu động sáng lên.
Động Bão Phúc thuộc xã An Khánh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978
[1] Cõi phúc (hay đất lành). Chỉ cảnh tiên, những nơi danh sơn thắng cảnh có tiên ở.
[2] Ông tiên họ Cát, tức Cát Hồng, người đời Tấn, thường luyện thuốc đan sa, học đạo thần tiên. Tiểu sử của ông được chép rõ trong cuốn Đạo sĩ Trung Hoa thời cổ do Cao Tự Thanh dịch (NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2004).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Bão Phúc nham