03/02/2023 11:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lối cũ

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn - Nguyễn Văn Tạo

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi lamise vào 02/05/2009 21:11

 

Lang thang một tiếng chuông chùa
Sen hồng chợt nở nhớ mùa hạ xưa...

Con đường gầy guộc nắng mưa
Em xa lối ấy
Sao chưa thấy về?
2001

Nguồn: Tạp chí Văn nghệ Ninh Thuận, số 99, tháng 5&6-2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Trắc Nguyễn Văn » Lối cũ