04/07/2022 09:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề thiền viện
題禪院

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 24/08/2016 01:11

 

Nguyên tác

觥船一棹百分空,
十歲青春不負公。
今日鬢絲禪榻畔,
茶煙輕揚落花風。

Phiên âm

Quang thuyền nhất trạo bách phân không,
Thập tuế thanh xuân bất phụ công.
Kim nhật tấn ti thiền tháp bạn,
Trà yên khinh dướng lạc hoa phong.

Dịch nghĩa

Thuyền chỉ có mái chèo, không có trăm chén rượu,
Tuổi trẻ mười năm tu hành không phụ ông.
Hôm nay mái tóc như tơ bên giường trong thiền phòng,
Khói trà nhẹ bốc lên theo gió thu.

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Một chèo, trăm chén rượu không
Mười năm trẻ chẳng bỏ công tu hành.
Nay giường thiền, tóc trắng tinh
Gió thu bốc nhẹ lung linh khói trà.
Tiêu đề có bản chép là Tuý hậu đề tăng viện. Câu đầu dựa vào câu nói của Tất Trác người đời Tấn: “Nếu có hàng trăm chén rượu trên thuyền, quanh năm có mồi để ở mũi và lái, tay phải cầm chén, tay trái cầm cua, ba ba, [chân] dậm thuyền gõ nhịp, đời đầy đủ biết bao!”

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Đề thiền viện