28/10/2021 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng non

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 17:31

 

Đông lên, tây xuống, khéo như giằng[1],
Tỏ lòng người thế[2] gọi là trăng.
Ánh núi cung treo chim thắc thỏm,
Dãi hồ câu thả cá thung thăng[3],
Hay lòng niên thiếu, hay bằng[4] chửa ?
Biết sự nhân tình biết vững[5] chăng ?
Méo ắt có khi, tròn có thuở,
Bốn mùa một tiết rạng khăng khăng.
[1] Giằng kéo.
[2] Biết lòng người thế gian.
[3] Trăng lưỡi liềm như cung treo làm chim sợ, như lưỡi câu dưới nước làm cá hãi.
[4] Sánh bằng.
[5] Chắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Trăng non