19/01/2021 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái gì anh đổ vào bồ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 15:00

 

Cái gì anh đổ vào bồ?
Cái gì róc vỏ phơi khô để dành?
Cái gì anh thả vào xanh?
Cái gì lắt lẻo trên cành tốt tươi?
Cái gì đi chín về mười?
Cái gì sống đủ trên đời được tám trăm năm?
Cái gì chung chiếu chung chăn?
Cái gì chung bóng ông trăng trên trời?

- Lúa khô anh đổ vào bồ
Cau thì róc vỏ phơi khô để dành
Con cá anh bỏ vào xanh
Bông hoa lắt lẻo trên cành tốt tươi
Mặt trăng kia đi chín về mười
Ông Bành Tổ[1] sống đủ trên đời được tám trăm năm
Vợ chồng chung chiếu chung chăn
Đôi ta chung bóng ông trăng trên trời
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
[1] Nhân vật thần thoại Trung Quốc, bề tôi của vua Nghiêu, được phong ở đất Bành Thành, tương truyền thọ tám trăm tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cái gì anh đổ vào bồ