29/10/2020 21:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Miệng đời ai bịt làm chi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/09/2016 10:43

 

Miệng đời ai bịt làm chi
Miệng đời có thế nói gì cũng hơn.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Miệng đời ai bịt làm chi