22/07/2024 06:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỳ Dương tân thứ kiến nguyệt

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 18/12/2022 09:38

 

Phiên âm

Ly gia kim thập tải,
Khứ quốc lộ tam thiên.
Tiêu giang cố sơn nguyệt,
Dạ dạ chiếu vô miên.

Dịch nghĩa

Xa nhà đến nay đã mười năm,
Cách nước ba ngàn dặm đường.
Sông Tiêu, vầng trăng trên núi cũ,
Đêm đêm thao thức dõi soi.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Xa nước ba ngàn dặm,
Vừa mười năm xa nhà.
Sông Tiêu, trăng núi cũ,
Trằn trọc, chiếu soi ta.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Kỳ Dương tân thứ kiến nguyệt