23/10/2021 06:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc Câu Tà
玉鉤斜

Tác giả: Ngô Gia Kỷ - 吳嘉紀

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 23:21

 

Nguyên tác

莫嘆他鄉死,
君王也不歸。
年年野棠樹,
花在路傍飛。

Phiên âm

Mạc thán tha hương tử,
Quân vương dã bất quy.
Niên niên dã đường thụ,
Hoa tại lộ bàng phi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đừng than chết nơi xa xứ
Quân vương nào có cho về
Năm năm dã đường bên mộ
Rụng hoa bay trắng lối quê
Ngọc Câu Tà là tên đất, xưa là nơi chôn cung nhân, nằm trong huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô, tương truyền Tuỳ Dạng Đế cho chôn cung nhân tại đây. Hậu Sơn thi thoại 後山詩話 chép: “Quảng Lăng (Giang Đô) có Hí Mã Đài 戯馬臺, dưới chân Hí Mã Đài là Ngọc Câu Tà”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Gia Kỷ » Ngọc Câu Tà