23/10/2021 00:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 27
首27

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 08:27

 

Nguyên tác

憶昔洪洲起戰戈,
金堆混鬬血成河。
當年暴骨留青塚,
故纍頹痕出白沙。
怨鬼迺辰聞夜哭,
行人今日聽農歌。
故鄉寰聚皆如此,
惟有文村本我家。

Phiên âm

Ức tích Hồng Châu khởi chiến qua,
Kim Đôi hỗn đấu huyết thành hà.
Đương niên bộc cốt lưu thanh chủng,
Cô luỹ đồi ngồn xuất bạch sa.
Oán quỷ nãi thời văn dạ khốc,
Hành nhân kim nhật thính nông ca.
Cố hương hoàn tụ giai như thử,
Duy hữu Văn thôn bản ngã gia.

Bản dịch của (Không rõ)

Nhớ xưa binh lửa ngất Hồng Châu
Dòng nước Kim Đôi máu một màu
Thuở trước xương tàn mồ đã lắm
Bây giờ luỹ cũ cát vùi sâu
Đêm nghe quỷ khốc ai cùng oán
Ngày lắng nông ca chậm lại mau
Đoàn tụ cố hương như thế đó
Văn thôn nhà cũ dựng từ lâu
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 83, 5-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 27