22/05/2024 21:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thướng Minh đế thi kỳ 1
上明帝詩其一

Tác giả: Bùi Bá Kỳ - 裴伯琦

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2008 02:24

 

Nguyên tác

孤臣忠孝效胥為,
跋涉山川上帝畿。
碎首王墀滂血淚,
仰祈聖主向無疵。

Phiên âm

Cô thần trung hiếu hiệu Tư vi,
Bạt thiệp sơn xuyên thượng đế kỳ.
Toái thủ vương trì bàng huyết lệ,
Ngưỡng kỳ thánh chúa hướng vô tỳ.

Dịch nghĩa

Cô thần bắt chước lòng trung hiếu của Thân Bao Tư,
Trèo non lội suối đến chốn kinh đô nhà vua.
Dập nát đầu trước thềm, đầm đìa máu và nước mắt,
Ngước trông Thánh chúa không bắt lỗi lầm.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Cô thần trung hiếu học Bao Tư
Trèo non lội suối tới kinh đô
Dập đầu trước điện, trào máu lệ
Mong Thánh chúa tha kẻ tội đồ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Bá Kỳ » Thướng Minh đế thi kỳ 1