25/01/2022 16:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 39
39

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2015 17:20

 

Nguyên tác

The wall breaks asunder, light, like divine laughter, bursts in.
Victory, 0 Light!
The heart of the night is pierced!
With your flashing sword cut in twain the tangle of doubt and feeble desires!
Victory!
Come, Implacable!
Come, you who are terrible in your whiteness.
0 Light, your drum sounds in the march of fire, and the red torch is held on high; death dies in a burst of splendour!

Bản dịch của Bùi Xuân

Thành luỹ vỡ ra từng mảnh, ánh sáng, giống như tiếng cười thần thánh, nổ tung. Chiến Thắng. Ôi Ánh Sáng!
Tâm điểm của đêm bị đâm thủng!
Với thanh gươm sáng chói, bạn đã cắt đôi tình trạng lộn xộn của nghi ngờ và mong muốn yếu đuối!
Chiến thắng!
Đi tới, Không Nao Núng!
Đi tới, bạn là người gây ra khiếp sợ trong sắc tái nhợt của mình
Ôi Ánh Sáng, tiếng trống khoẻ khoắn của bạn là hành khúc của lửa, và ngọn đuốc đỏ rực được giơ cao, cái chết đã chết trong một vụ nổ huy hoàng!
Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 39