03/02/2023 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chí nhật thư hoài
至日書懷

Tác giả: Lê Cảnh Tuân - 黎景詢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 22:48

 

Nguyên tác

歲月匆匆還至日,
飄零鬱鬱只窮愁。
滿前風雪難禁得,
何處親朋更可求?
清夢三更頻斷續,
虛生半世足沉浮。
陽回便是乾坤泰,
未合明時一虜囚。

Phiên âm

Tuế nguyệt thông thông hoàn chí nhật,
Phiêu linh uất uất chỉ cùng sầu.
Mãn tiền phong tuyết nan câm đắc,
Hà xứ thân bằng cánh khả cầu.
Thanh mộng tam canh tần đoạn tục,
Hư sinh bán thế túc trầm phù.
Dương hồi tiện thị càn khôn thái,
Vị hợp minh thời nhất lỗ tù.

Dịch nghĩa

Năm tháng vùn vụt, lại đến ngày chí nhật,
Cảnh trôi dạt uất ức, những da diết buồn!
Phía trước đầy gió tuyết, khôn nỗi cầm lòng!
Nơi nào còn bà con bạn hữu, để cố tìm kiếm?
Giấc mộng đẹp đêm khuya, luôn luôn đứt nối,
Cuộc sống hão nửa đời, đầy sự nổi chìm.
Khí dương về, trời đấ sáng sủa,
Tấm thân tù thực không hợp với thời thịnh!

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Vùn vụt tháng năm nay chí nhật,
Phiêu linh uất ức diết da sầu.
Phong ba phía trước khôn cầm nỗi,
Bạn hữu muốn tìm biết chốn đâu?
Đứt đoạn canh ba cơn mộng đẹp,
Nổi trôi biết mấy nửa đời hư.
Khí dương về lại trời tươi rạng,
Chưa hợp thịnh thời kẻ giặc tù.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Cảnh Tuân » Chí nhật thư hoài