27/10/2021 08:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tắt đường

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 21:35

 

Như dòng sông trên cạn
Nhiều ngã rẽ dọc ngang
Dòng người trôi hỗn loạn
Còi lớn bé oang oang
 
Cái thời kinh tế mở
Xe nhỏ vây xe to
Thương cho người cuốc bộ
Như một kẻ luỵ đò
 
Chú mô tô rồ máy
Phụt khói nẹt ống pô
Lùa nhau theo dòng chảy
Miệng quát bác xe thồ
 
Đám học trò trễ học
Anh thợ muộn giao ca
Mớ rau nằm lăn lóc
Chiếc gióng níu vai già
 
Đường phố nhiều lối rẽ
Thân phận mỗi chân người
Giàu nghèo chung một lối
Cứ thế mà trôi xuôi...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Tắt đường