12/07/2020 10:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quân mò hóng

Tác giả: Huỳnh Tịnh Của

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 12:33

 

Ông Tổng trấn đất Giao Châu mua về hai thằng mọi đen thui như lọ nồi, náng chơn nó dày như mo, ngửa lưỡi gươm cho nó đi qua lại cũng không động phạm chi cả. Bắt đĩ gả cho nó, đĩ sanh con ra lại trắng; bạn tác nó cười nói không phải con nó, nó hồ nghi bắt con mà giết; té ra xương con cũng đen như xương gà ác, mới biết rằng lầm. Thường dạy hai đứa múa đánh võ, bộ tịch nhảy nhún cũng dễ coi.
Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 2, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1887

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Tịnh Của » Quân mò hóng