28/09/2021 11:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mừng tuổi

Tác giả: Thuỵ Anh - Nguyễn Thuỵ Anh

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 28/02/2011 12:29

 

Chiếc phong bao đỏ
Bà để tiền vào
Bà tặng các cháu
Mỗi đứa một bao
Bé thích làm sao:
Có tiền mừng tuổi
Tiền mua áo mới
Tiền mua đồ chơi
Mẹ cười rất tươi:
“Tiền này quý lắm
Bà cho để nhắc
Bé đã lớn rồi
Ăn đã biết mời
Không đòi theo mẹ.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thuỵ Anh » Mừng tuổi