02/12/2021 11:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uyển chuyển ca
宛轉歌

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 05:17

 

Nguyên tác

明河拂愰月棲簷,
驚烏號林螢入簾。
美人遙夜歌宛轉,
羅衣不襞宮黃淺。
愁聽更漏轉分明,
紞紞樓頭五皷聲。

Phiên âm

Minh hà phất hoảng nguyệt thê thiềm,
Kinh ô hào lâm huỳnh nhập liêm.
Mỹ nhân dao dạ ca uyển chuyển,
La y bất bích cung hoàng[1] thiển.
Sầu thính cánh lậu chuyển phân minh,
Đãn đãn lâu đầu ngũ cổ thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trăng đậu mái dải Ngân Hà sáng loáng
Quạ kêu rừng đôm đốm bám rèm khuya
Đêm mơ màng giai nhân ca uyển chuyển
Phấn nhạt màu lười không xếp áo the
Buồn lắng nghe tiếng lậu hồ chuyển rõ
Trống năm canh trên gác đếm não nề
[1] Còn gọi là cung ngạch 宮額. Phụ nữ trong cung vua thời xưa dùng phấn vàng trang điểm đầu lông mày, sau "cung hoàng" được dùng chỉ phấn trang sức của quý bà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Uyển chuyển ca