13/08/2020 05:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn tảo thiền
聞早蟬

Tác giả: Lục Sướng - 陸暢

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/08/2014 23:15

 

Nguyên tác

落日早蟬急,
客心聞更愁。
一聲來枕上,
夢裏故園秋。

Phiên âm

Lạc nhật tảo thiền cấp,
Khách tâm văn cánh sầu.
Nhất thanh lai chẩm thượng,
Mộng lý cố viên thu.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Trời chiều ve sớm kêu ran
Đất khách nghe lòng thẫn thờ
Từng âm đến vang bên gối
Như thu vườn cũ trong mơ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Sướng » Văn tảo thiền