28/10/2021 04:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên trường thi, dưới cũng trường thi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2019 23:17

 

Trên trường thi, dưới cũng trường thi,
Đường này quan cấm, em thì cậy ai?
- Trên trường thi, dưới cũng trường thi,
Đường này quan cấm, em thì cậy anh.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trên trường thi, dưới cũng trường thi