17/10/2021 11:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang đầu tứ vịnh - Chi tử
江頭四詠-梔子

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 13:50

 

Nguyên tác

梔子比眾木,
人間誠未多。
于身色有用,
與道氣傷和。
紅取風霜實,
青看雨露柯。
無情移得汝,
貴在映江波。

Phiên âm

Chi tử tỉ chúng mộc,
Nhân gian thành vị đa.
Vu thân sắc hữu dụng[1],
Dữ đạo khí thương hoà.
Hồng thủ phong sương thực,
Thanh khán vũ lộ kha.
Vô tình di đắc nhữ,
Quí tại ánh giang ba.

Dịch nghĩa

Trái dành dành so với các loại cây khác,
Nó chưa tạo được nhiều lòng tin trong xã hội.
Về thân màu sắc của nó được dùng đến,
Với đạo nó làm cho khí điều hoà.
Trái mầu đỏ là lấy từ sương gió,
Cành sắc xanh vì dãi sương mưa.
Bỗng không mà trồng được ngươi,
Rất quí trong ánh chiếu của sóng sông.

Bản dịch của Phạm Doanh

Dành dành so các cây,
Loài người chưa tin lắm.
Cho thân, mầu được dùng,
Vì đạo, khí giúp thấm.
Trái đỏ gió sương phơ,
Cành xanh mưa móc ngấm.
Vô tình trồng được mày,
Sóng sông rạng khi ngắm.
(Năm 762)

[1] Để nhuộm vàng quần áo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang đầu tứ vịnh - Chi tử