21/01/2022 21:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời gọi
The recall

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi estrange vào 19/04/2008 13:00

 

Nguyên tác

The night was dark when she went away, and they slept.

The night is dark now, and I call for her, "Come back, my darling; the world is asleep; and no one would know, if you came for a moment while stars are gazing at stars."

She went away when the trees were in bud and the spring was young.

Now the flowers are in high bloom and I call, "Come back, my darling. The children gather and scatter flowers in reckless sport. And if you come and take one little blossom no one will miss it."

Those that used to play are playing still, so spendthrift is life.

I listen to their chatter and call, "Come back, my darling, for mother's heart is full to the brim with love, and if you come to snatch only one little kiss from her no one will grudge it."

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Đêm tối đen khi bé đi xa, và họ ngủ

Đêm vẫn tối đen, và tội gọi “Hãy trở lại, bé yêu; trái đất đang say ngủ; và không ai biết bé đã đi trong lúc những ngôi sao còn mải ngắm những ngôi sao.”

Bé đi xa khi cây nảy lộc và xuân còn tươi.

Giờ đây, hoa nở rộ và tôi gọi “Hãy trở lại, bé yêu. Lũ trẻ con đang vui chơi, chúng rải những bông hoa trong một trò chơi bất cẩn. Nếu bé trở lại và nhặt lấy một bông hoa nhỏ, sẽ chẳng ai biết được đâu.”

Những ai từng chơi vẫn đang chơi, và cuộc đời sao hà tiện.

Tôi nghe tiếng họ nói chuyện và tôi gọi “Hãy trở lại, bé yêu, bởi trái tim mẹ đầy tràn tình yêu thương, và nếu bé trở lại để lấy đi một nụ hôn của mẹ, sẽ chẳng ai ghen tị với bé đâu.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Lời gọi