16/01/2021 14:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuý ca 2

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 02/07/2019 22:37

 

Men tình chưả uống đã thèm say
Dốc cạn vò thương hủ nhớ này
Sá kể lòng đau nhiều nỗi đắng
Đâu màng dạ tủi lắm niềm cay
Vì xa mộng cũ vùi năm tháng
Bởi vắng buồn xưa đếm mỗi ngày
Tưởng bóng mơ hình nơi cốc rượu
Từ khi lặng lẽ thiếp rời tay!
15-12-2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Tuý ca 2