19/06/2024 21:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân hoa tạp vịnh - Mẫu đơn hoa
春花雜詠-牡丹花

Tác giả: Nguyễn Văn Giao - 阮文交

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/02/2024 10:00

 

Nguyên tác

牡丹名在百花王,
何事間關去洛陽。
但得一般芳意在,
疾風驟雨更何傷。

Phiên âm

Mẫu đơn danh tại bách hoa vương[1],
Hà sự gian quan khứ Lạc Dương.
Đãn đắc nhất bàn phương ý tại,
Tật phong sậu vũ cánh hà thương.

Dịch nghĩa

Hoa mẫu đơn có tiếng là vua của trăm hoa,
Có việc gì mà lại lao xao rời khỏi Lạc Dương.
Chỉ cậy vào một tấm lòng thơm thảo,
Gió giật mưa dây nó có thương gì.

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Mẫu đơn dáng dấp bậc quân vương,
Sao lại lao xao bỏ Lạc Dương.
Chớ cậy tấm lòng luôn khiết bạch,
Mưa sa gió táp chẳng hề thương.
Sách dẫn cả tiêu đề và nội dung bài thơ đều in là “đỗ đan” 杜丹, có lẽ do đọc nhầm từ chữ “mẫu đơn” 牡丹, ở đây sửa lại cho đúng.

[1] Hoa mẫu đơn xưa rất được chuộng vào thời Đường (Trung Quốc), được tôn xưng là vua của trăm hoa, xuất xứ từ bài thơ vịnh hoa mẫu đơn của Bì Nhật Hưu đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Giao » Xuân hoa tạp vịnh - Mẫu đơn hoa