24/09/2020 01:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngón tay mồ côi

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2018 07:35

 

Chiều qua xó chợ chỗ nằm
Nón cời hứng cả ánh rằm phố thu
Dòng trăng - dòng sữa - lão mù
Cho cháu bú ngón lời ru ngọt ngào

Ơn sinh, công dưỡng cao cao
Bà mẹ cháu bé đi vào mù tăm
Nghèo nghèo, khó khó, đăm đăm
Mắt mù - lòng sáng - chỗ nằm thương nhau

Thời gian - trầm tích - mai sau
Cậu bé bú ngón đã giàu từ ru
Cúi đầu trước mộ lão mù
Nhân văn - bác ái, nắng thu tràn tràn
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Ngón tay mồ côi