29/01/2023 19:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ trúc chi từ kỳ 3
西湖竹枝詞其三

Tác giả: Thi Nhuận Chương - 施閏章

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2014 22:49

 

Nguyên tác

儂作葛洪井中水,
郎似飛來峰上雲。
怪他昨日成輕薄,
載酒偏澆蘇小墳。

Phiên âm

Nông tác Cát Hồng tỉnh[1] trung thuỷ,
Lang tự Phi Lai phong thượng vân.
Quái tha tạc nhật thành khinh bạc,
Tái tửu thiên kiêu Tô Tiểu phần.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Em là nước giếng Cát Hồng trong mát
Còn chàng như mây trên đỉnh Phi Lai
Ngày hôm qua bỗng thân mình nhẹ nhõm
Tưới rượu lên mồ Tô Tiểu bi ai
[1] Giếng của Cát Hồng, người luyện đan ở Hàng Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Nhuận Chương » Tây Hồ trúc chi từ kỳ 3