27/01/2022 21:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 09 - Mộng cố viên
夢淡仙題詞十首其九一夢故園

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2020 15:10

 

Nguyên tác

夢故園,歸魂誰肯援。
松菊舊廬都不識,
白雲芳草默無言。
默無言,夢故園。

Phiên âm

Mộng cố viên, quy hồn thuỳ khẳng viên.
Tùng cúc cựu lư đô bất thức,
Bạch vân phương thảo mặc vô nghiên (ngôn).
Mặc vô ngôn, mộng cố viên.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Mộng vườn xưa, hồn theo xứ say mơ
Tùng cúc dáng xưa đâu chẳng thấy
Cỏ xanh mây trắng lặng như tờ
Lặng như tờ, mộng vườn xưa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 09 - Mộng cố viên