18/01/2021 01:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký nội
寄內

Tác giả: Huỳnh Thúc Kháng - 黃叔沆

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2020 15:26

 

Nguyên tác

無緣嫁作狂生婦,
辛苦勞勞獨自憐。
中饋頻煩供客饌,
浪遊費盡典衣錢。
封侯塞外應虛話,
化石山頭不記年。
強把閒愁問明月,
雲憎雨妬幾回圓。

Phiên âm

Vô duyên giá tác cuồng sinh phụ,
Tân khổ lao lao độc tự liên.
Trung quỹ tần phiền cung khách soạn,
Lãng du phí tận điển y[1] tiền.
Phong hầu tái ngoại[2] ưng hư thoại,
Hoá thạch sơn đầu bất ký niên.
Cường bả nhàn sầu vấn minh nguyệt,
Vân tăng vũ đố kỷ hồi viên.

Bản dịch của Đông Xuyên

Vô duyên, làm vợ một anh rồ,
Cay đắng mình ai, dạ thẫn thờ!
Cầm áo cho “thầy” phung phí hết,
Dọn cơm mời khách xốn xang lo!
Phong hầu ngoài ải, thôi suông chuyện,
Hoá đá đầu non, đã mấy thu?
Trông bóng trăng trong, sầu gượng hỏi:
Tròn đầy bao độ oán mây mưa??
Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
[1] Cầm áo. Thơ Đỗ Phủ có câu: “Triều hồi nhật nhật điển xuân y” (Chiều về, ngày ngày đem áo mùa xuân đi cầm).
[2] Có công đánh giặc ngoài biên cương được phong hầu. Lý Quảng, tướng tài nhà Hán đánh giặc Hung Nô có công nhưng số xấu, không được phong hầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Thúc Kháng » Ký nội