03/02/2023 16:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu trùng sơn
小重山

Tác giả: Nhạc Phi - 岳飛

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi U cốc khách vào 24/07/2014 22:49

 

Nguyên tác

昨夜寒蛩不住鳴。
驚回千里夢,
已三更。
起來獨自繞階行。
人悄悄,
簾外月朧明。

白首為功名。
舊山松竹老,
阻歸程。
欲將心事付瑤箏。
知音少,
弦斷有誰聽。

Phiên âm

Tạc dạ hàn cung bất trú minh.
Kinh hồi thiên lý mộng,
Dĩ tam canh.
Khởi lai độc tự nhiễu giai hành,
Nhân tiễu tiễu,
Liêm ngoại nguyệt lung minh.

Bạch thủ vị công danh.
Cựu sơn tùng trúc lão,
Trở quy trình.
Dục tương tâm sự phó dao tranh.
Tri âm thiểu,
Huyền đoạn hữu thuỳ thinh.

Bản dịch của Nam Long

Dế lạnh nỉ non suốt tối qua,
Dặm ngàn cơn mộng tỉnh,
Đã canh ba.
Một mình lững thững trước hiên nhà,
Người lặng lẽ,
Ngoài liếp ánh trăng nhoà.

Danh nợ luỵ thân già,
Núi xưa tùng trúc cũ,
Ngặt đường xa.
Đàn tranh mượn gửi nỗi niềm ta,
Tri âm vắng,
Ai mảng lúc tơ lìa.
Năm Thiệu Hưng thứ 9 (1139) đời Tống Cao Tông, triều đình Nam Tống ký “Hoà nghị” với nhà Kim với các điều khoản: hoàng đế Nam Tống xưng thần với nước Kim; mỗi năm Nam Tống cống cho nước Kim 25 vạn lạng bạc, 25 vạn súc lụa; nước Kim rút quân khỏi vùng Thiểm Tây, Hà Nam (ngày nay), đồng thời đưa quan tài Tống Huy Tông về Tống. Nhạc Phi và đông đảo tướng lĩnh kiên quyết phản đối. Ông từng tâu với Tống Cao Tông rằng: “Việc ngày hôm nay là việc lo chứ không phải việc đáng chúc mừng”, đồng thời dâng biểu nêu kế lớn khôi phục Trung Nguyên nhưng không được Cao Tông chấp nhận. Bài từ này ra đời trong hoàn cảnh đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhạc Phi » Tiểu trùng sơn