29/09/2020 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đua chen thu cúc xuân đào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/09/2015 01:00

 

Đua chen thu cúc xuân đào,
Lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đua chen thu cúc xuân đào