10/08/2022 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lô linh 3
盧令 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 23:28

 

Nguyên tác

盧重鋂,
其人美且偲。

Phiên âm

Lô trùng mai,
Kỳ nhân mỹ thả tai!

Dịch nghĩa

Nhiều vòng khoen (khoen lớn khoen nhỏ) đeo ở cổ chó săn (khua reng reng).
Người vừa đẹp lại râu nhiều.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nghe khua cổ chó mấy vòng.
Người vừa đẹp đẽ lại trông râu nhiều.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

mai: cái khoen to xâu qua hai khoen nhỏ.
tai: dáng râu nhiều. Truyện Xuân Thu gọi vu tai tức là chữ ấy, vì xưa vẫn thông dụng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lô linh 3