13/04/2021 09:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 4

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2020 15:51

 

Giàu cơm thịt khó cơm rau,
An phận là tiên lọ phải cầu.
Sáng uống chè xuân hơi ngột ngột,
Hôm kề hiên nguyệt tỏ làu làu.
Vun thông tưới cúc ba thằng trẻ[1],
Đỏ lửa om trà một mụ hầu.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Các bản Nôm đều chỉ có 6 câu.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Khảo dị: “thằng mọn”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 4