28/01/2020 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan cốc kỳ 1
蘭谷其一

Tác giả: Vũ Thế Trung - 武世忠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2008 22:39

 

Nguyên tác

豈論北里與東園,
稚卉風荄競綠繁。
千古湘纍呼不起,
強賡楚些慰香魂。

Phiên âm

Khởi luân bắc lý dữ đông viên,
Trĩ huỷ phong cai cạnh lục phồn.
Thiên cổ Tương luy hô bất khởi,
Cưỡng canh Sở tá uý hương hồn.

Dịch nghĩa

Chẳng cứ là xóm bắc hay vườn đông,
Cỏ non cây mát đua nhau xanh tốt.
Nghìn thuở oan hồn sông Tương, gọi chẳng được,
Gượng ngâm bài Sở tá để an ủi hương hồn.

Bản dịch (của Bản dịch của Song Tuyết)

Lọ là xóm bắc vườn đông
Cỏ cây chen lá đều trông xanh rờn
Dòng Tương khôn gọi oan hồn
Gượng bài Sở tá mong còn ủi an.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Thế Trung » Lan cốc kỳ 1