29/06/2022 17:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chủ tịch uỷ ban nhân dân cách mạng Quận Mười

Tác giả: Anh Ngọc - Nguyễn Đức Ngọc

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2021 21:33

 

Tặng anh Lê Hồng Tư

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cách mạng Quận mười
Quy định thời gian cho những người trình diện
Giòng chữ ký một tên người thân mến
Chị đây rồi, chị Nguyễn Thị Châu
Cái giòng tên của một người tù
Từng xé toạc sổ đen của những tên chúa ngục
Những nhà lao Chí Hoà, Tân Hiệp
Nghe tên người như sét nổ giữa xà lim
Cái giòng tên oai nghiêm
Đang gọi kẻ lầm đường quay lại
Hiền dịu thế tên người con gái
Có một người sẽ gọi chị là em.
1.6.1975

Nguồn: trang cá nhân của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anh Ngọc » Chủ tịch uỷ ban nhân dân cách mạng Quận Mười