28/05/2022 09:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước mắt và pha lê

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2016 10:52

 

Tay nâng nhẹ cốc pha lê trong suốt
Lòng bỗng yêu tài thợ xứ Bô-hem
Vừa khi thấm giọt lệ ngầm em khóc
Anh đánh vỡ rồi sản phẩm của tim em
12-1989

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Nước mắt và pha lê