29/09/2020 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Dương phu nhân thi
寄楊夫人詩

Tác giả: Phùng Tiểu Thanh - 馮小青

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 11:16

 

Nguyên tác

百結迴腸寫淚痕,
重來惟有舊朱門。
夕陽一片桃花影,
知是亭亭倩女魂。

Phiên âm

Bách kết hồi trường tả lệ ngân,
Trùng lai duy hữu cựu chu môn.
Tịch dương nhất phiến đào hoa ảnh,
Tri thị đình đình sảnh nữ hồn?

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Thắt ruột viết dòng thả đẫm lệ,
Ai về chỉ thấy cửa son xưa!
Bóng nhỏ cành đào nương nắng xế,
Hay hồn ta đó đứng chơ vơ?
Nguồn:
1. Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5 năm 1997
2. Thơ văn cổ Trung Hoa - mảnh đất quen và lạ, Nguyễn Khắc Phi, NXB Giáo dục, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Tiểu Thanh » Ký Dương phu nhân thi