20/09/2021 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viết về cái gì?
О чем писать?

Tác giả: Nikolai Rubtsov - Николай Рубцов

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 23/07/2007 05:20

 

Nguyên tác

О чем писать?
На то не наша воля!
Тобой одним
Не будет мир воспет!
Ты тему моря взял
И тему поля,
А тему гор
Другой возьмет поэт!
Но если нет
Ни радости, ни горя,
Тогда не мни,
Что звонко запоешь,
Любая тема -
Поля или моря,
И тема гор -
Все это будет ложь!

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Viết về điều gì ấy nhỉ?
Chẳng theo tâm nguyện chúng ta
Một mình không thể ngợi ca
Vũ trụ bao la bất diệt!
Bạn chọn đề tài về biển
Và viết về những cánh đồng,
Còn đề tài về núi sông
Ắt một nhà thơ khác chọn!
Nếu không có niềm vui sướng
cũng chẳng hề có khổ đau
Khi đó bạn đừng mơ hão
ca lên tiếng chuông tuyệt vời,
Bất cứ một chủ đề nào -
Cánh đồng xanh và biển biếc
hay là núi rừng trắng tuyết -
Sẽ là giả dối cả thôi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nikolai Rubtsov » Viết về cái gì?