04/10/2022 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nằm nghĩ lại mà coi (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/04/2015 13:33

 

Đêm nằm nghĩ lại mà coi,
Thằng nài[1] nho nhỏ cỡi voi tọng tình[2].
Vì tình nên phải theo anh,
Rau khoai chấm muối ngon lành chi đâu?
Đêm nằm nghĩ lại mà coi,
Lấy chồng hay chữ hơn soi gương vàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Quản tượng.
[2] Có sách ghi là to lớn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm nằm nghĩ lại mà coi (II)