22/09/2020 20:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Câu đối mừng cưới

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2019 02:02

 

(Vì một người mừng hai bên cháu dì lấy nhau)

Cháu nay mới thành đôi: đôi cây xa cội liền cành, đuốc hoa một ngọn;

Cậu thấy cũng có một: một mối xe tơ kết tóc, chỉ hồng trăm năm.
Nguồn: Tản Đà vận văn toàn tập, Hương Sơn xuất bản, 1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Câu đối mừng cưới