29/07/2021 00:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh nguyền thưởng bậu một dao

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 09:27

 

Anh nguyền thưởng bậu một dao
Răn người lòng mận, dạ đào líu lăng
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh nguyền thưởng bậu một dao