25/10/2021 13:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn thái phong lưu
文采風流

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2005 10:16

 

Nguyên tác

秀水明山抱復回,
風流文采勝蓬萊。
綠裁歌扇迷芳草,
紅襯湘裙舞落梅。
珠玉自應傳盛世,
神仙何幸下瑤台!
名園一自邀遊賞,
未許凡人到此來。

Phiên âm

Tú thuỷ minh sơn bão phúc hồi,
Phong lưu văn thái thắng bồng lai.
Lục tài ca phiến mê phương thảo,
Hồng sấn tương quần vũ lạc mai.
Châu ngọc tự ưng truyền thịnh thế,
Thần tiên hà hạnh hạ dao đài!
Danh viên nhất tự yêu du thưởng,
Vị hứa phàm nhân đáo thử lai.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Bốn bề non nước cảnh chơi vơi,
So với Bồng lai đẹp tuyệt vời.
Quạt lướt màu xanh làn cỏ ngát,
Quần xòe sắc đỏ cánh hoa rơi.
Ngọc chờ đời thịnh càng lên giá.
Tiên ở đài dao lại xuống chơi.
Từ lúc vườn này chào khách quí,
Phàm trần đã đến được bao người.
Bài này của Giả Thám Xuân 賈探春.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Văn thái phong lưu