28/11/2020 01:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến đây muốn hát muốn đàn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 09:59

 

Đến đây muốn hát muốn đàn,
Sợ rằng con cậu cháu quan khó chiều.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đến đây muốn hát muốn đàn