02/12/2021 09:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ Thiểm Tây Nho học đề cử nhàn cư ngôn chí
辭陝西儒學提舉閒居言志

Tác giả: Bồ Đạo Nguyên - 蒲道源

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 17:42

 

Nguyên tác

布穀聲中雨散絲,
曉窗濃睡正忺時。
春來暖透黃紬被,
老去甜歸白粲糜。
仕及引年何況病,
官雖閒局亦當辭。
為予多謝門前客,
莫怪慵夫應接遲。

Phiên âm

Bố cốc thanh trung vũ tán ti,
Hiểu song nùng thuỵ chánh hàm thì.
Xuân lai noãn thấu hoàng trừu bị,
Lão khứ điềm quy bạch xán mi.
Sĩ cập dẫn niên hà huống bệnh,
Quan tuy nhàn cục diệc đương từ.
Vị dư đa tạ môn tiền khách.
Mạc quái dung phu ứng tiếp trì.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bố cốc kêu trong mưa tơ bay tán,
Đắc ý vì song sớm vẫn ngủ say.
Chăn vải thô ấm lên nhờ xuân đến,
Già trở về ăn cháo trắng qua ngày.
Quan dài năm huống chi nay lại bệnh,
Chức tuy nhàn xin thôi việc lại hay.
Xin cám ơn khách đến thăm ngoài cổng,
Kẻ thường dân chậm tiếp đón đừng rầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bồ Đạo Nguyên » Từ Thiểm Tây Nho học đề cử nhàn cư ngôn chí