04/07/2020 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bá tỉ chi Việt hữu tặng
伯姊之粵有贈

Tác giả: Phương Duy Nghi - 方維儀

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2014 06:54

 

Nguyên tác

昨歲長溪來,
今歲粵中去。
此別又數年,
離情復何語。
明發皖江城,
山川隔煙霧。
皓月臨蒼波,
春風滿江樹。

Phiên âm

Tạc tuế Trường Khê[1] lai,
Kim tuế Việt[2] trung khứ.
Thử biệt hựu sổ niên,
Ly tình phục hà ngữ.
Minh phát Hoàn Giang thành[3],
Sơn xuyên cách yên vụ.
Hạo nguyệt lâm thương ba,
Xuân phong mãn giang thụ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Năm ngoái từ Trường Khê đến
Năm nay đất Việt trở về
Xa nhau đến vài năm nữa
Lời nào cho hết tình quê
Mai từ Hoàn Giang khởi hành
Khói sương ngăn cách núi sông
Trăng sáng rọi trên sóng biếc
Sông xuân cây bãi gió lồng
[1] Cũng gọi Trường Khê loan, Trường Khê đầu, mỏm đất gần biển ở Quảng Đông.
[3] Nay ở Hợp Phì, An Huy.
[2] Đất Việt. Tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây nguyên là đất của người Bách Việt, nên hai tỉnh này được gọi là Việt. Ở đây chỉ Quảng Đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phương Duy Nghi » Bá tỉ chi Việt hữu tặng