08/12/2021 02:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật kỳ 2
自述其二

Tác giả: Bùi Hữu Nghĩa - 裴有義

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2014 19:13

 

Nguyên tác

雨如天似漏,
潮漲水如奔。
世路泥塗甚,
園中草滿繁。
蚊雷喧枕墊,
蛙鼓鬧黃昏。
霜鬢傷遲暮,
消愁酒一樽。

Phiên âm

Vũ như thiên tự lậu,
Triều trướng thuỷ như bôn.
Thế lộ nê đồ thậm,
Viên trung thảo mãn phồn.
Văn lôi huyên chẩm điếm,
Oa cổ náo hoàng hôn.
Sương mấn thương trì mộ,
Tiêu sầu tửu nhất tôn.

Dịch nghĩa

Mưa tuôn dường như trời bị thủng,
Triều lên nước chảy xiết như chạy.
Đường thế sao lắm bùn lầy vậy?
Trong vườn cỏ mọc um tùm.
Muỗi kêu như sấm dậy bên gối nệm,
Tiếng ếch như tiếng trống náo động buổi hoàng hôn.
Thấy tóc sương mà thương đời ta tàn lụi,
Để tiêu sầu dùng một chén rượu.

Bản dịch của Nguyễn Văn Nghĩa

Mưa đổ trời như lủng,
Nước trông tợ đất chìm.
Đường đời bùn lội lắm,
Trong vườn gai cỏ chen.
Muỗi mòng phá giấc ngủ,
Ếch nhái rộn đầu đêm.
Mái tóc hối già riết,
Buồn lòng rót rượu thêm.
Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), Huỳnh Lý chủ biên, NXB Văn học, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Hữu Nghĩa » Tự thuật kỳ 2