23/11/2020 23:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật du Từ Ân tự
春日遊慈恩寺

Tác giả: Diêu Hợp - 姚合

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2013 10:08

 

Nguyên tác

年長歸何處,
青山未有家。
賞春無酒飲,
多看寺中花。

Phiên âm

Niên trường quy hà xứ,
Thanh sơn vị hữu gia.
Thưởng xuân vô tửu ẩm,
Đa khán tự trung hoa.

Dịch nghĩa

Lúc về già lui về đâu ?
Lên núi xanh thì chưa có nhà.
Lúc xuân về, không có rượu thưởng thức,
Thì cứ lên chùa xem hoa mặc sức.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc về già lui về đâu tá ?
Về núi xanh chưa có sẵn nhà.
Xuân về không rượu khề khà
Lên chùa mặc sức xem hoa đã đời
Từ Ân Tự: chùa do vua Cao Tông, lúc còn là thái tử cho xây cất năm 648 để tưởng nhớ mẹ hiền sớm mất, nay toạ lạc tại phía nam thành phố Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây. Trong khuôn viên chùa còn có tháp Đại Nhạn. Hiện cả hai là địa điểm du lịch quốc tế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêu Hợp » Xuân nhật du Từ Ân tự