11/08/2022 10:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thổi, thổi lên, ngọn gió mùa đông
Blow, blow, thou winter wind

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/09/2021 17:58

 

Nguyên tác

Blow, blow, thou winter wind
Thou art not so unkind
As man’s ingratitude;
Thy tooth is not so keen,
Because thou art not seen,
Although thy breath be rude.
Heigh-ho! sing, heigh-ho! unto the green holly:
Most freindship if feigning, most loving mere folly:
Then heigh-ho, the holly!
This life is most jolly.

Freeze, freeze thou bitter sky,
That does not bite so nigh
As benefits forgot:
Though thou the waters warp,
Thy sting is not so sharp
As a friend remembered not.
Heigh-ho! sing, heigh-ho! unto the green holly:
Most freindship if feigning, most loving mere folly:
Then heigh-ho, the holly!
This life is most jolly.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Thổi, thổi lên, ngọn gió mùa đông
Em không quá xấu hổ trong lòng
Là sự khôn ngoan con người đó;
Răng của em khát vọng cuồng ngông,
Bởi vì em sẽ không nhìn thấy,
Dù tiếng thở em thật cuồng say.
Cao hứng lên! cho hồn xanh thắm:
Đem yêu thương, cho thoả ngất ngây:
Rồi sau đó, cho hồn cao hứng!
Cuộc đời này vui thú mê say.

Em, đóng băng, khung trời cay đắng,
Xin em đừng cắn quá hung hăng
Hãy quên đi những điều ân huệ:
Dù nước trong em có dâng tràn,
Cái cọc của anh không sắc lắm
Như một người bạn đã xa xăm.
Cao hứng lên! cho hồn xanh ngát:
Đem yêu thương, cho thoả ái ân:
Rồi sau đó, cho hồn cao hứng!
Cuộc đời này vui thú miên man.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Thổi, thổi lên, ngọn gió mùa đông