26/09/2022 13:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu Châu Khai Nguyên tự hạ vũ
柳州开元寺夏雨

Tác giả: Lã Bản Trung - 呂本中

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2018 22:19

 

Nguyên tác

風雨瀟瀟似晚秋,
鴉歸門掩伴僧幽。
雲深不見千岩秀,
水漲初聞萬壑流。
鐘喚夢回空悵望,
人傳書至竟沈浮。
面如田字非吾相,
莫羨班超封列侯。

Phiên âm

Phong vũ liêu liêu tự vãn thu,
Nha quy môn yểm bạn tăng u.
Vân thâm bất kiến thiên nham tú,
Thuỷ trướng sơ văn vạn hác lưu.
Chung hoán mộng hồi không trướng vọng,
Nhân truyền thư chí cánh trầm phù[1].
Diện như điền tự[2] phi ngô tướng,
Mạc tiễn Ban Siêu[3] phong liệt hầu.

Dịch nghĩa

Mùa hè mà mưa gió sụt sùi như cuối thu
Quạ về tổ đóng cửa buồn bạn với sư
Mây dày không thấy nghìn ngọn núi biếc
Nước dâng lên mới nghe tiếng muôn suối chảy
Tiếng chuông làm tỉnh giấc mơ cứ nhìn bâng khuâng
Người đưa thư đến lại phập phù không nhận được
Ta không có tướng mặt vuông chữ điền
Đừng khen Ban Siêu được phong liệt hầu

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mưa gió sụt sùi tựa cuối thu
Quạ về cửa đóng bạn cùng sư
Mây dày chẳng thấy nghìn non biếc
Nước nổi vừa nghe vạn suối kêu
Văng vẳng chuông ngân tan buồn nhớ
Phập phù người đến nhận tin thư
Chữ điền xem mặt ta không tướng
Đừng hám Ban Siêu có ấn hầu
Bài này tuyển từ Danh khuê luật tuỷ quyển 17.

[1] Không nghĩ đến thư tín lại mất mát hết. Thế thuyết tân ngữ - Nhiệm Đản: Ân Hồng Kiều rời kinh đến Dự Chương nhận của mọi người gửi đến hơn một trăm phong thư, Ân ném cả xuống nước khấn rằng “Lá nào chìm tự chìm, lá nào nổi tự nổi, Ân Hồng Kiều không thể làm phu trạm được”.
[2] Chỉ Lý An Dân, danh tướng đời Lục triều. Nam Tề thư truyện về ông: “Diện phương như điền, phong hầu hướng giã” (Mặt vuông như chữ điền, là tướng phong hầu vậy).
[3] Danh tướng nhà Hán, có công thắng Tây Vực (chỉ các vùng phía tây Ngọc Môn quan, bao gồm vùng Tân Cương và Tiểu Á), được phong Định Viễn hầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Bản Trung » Liễu Châu Khai Nguyên tự hạ vũ