08/08/2022 13:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quý thu Tô ngũ đệ Anh giang lâu dạ yến Thôi thập tam bình sự, Vi thiếu phủ điệt kỳ 3
季秋蘇五弟纓江樓夜宴崔十三評事、韋少府侄其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/05/2015 21:52

 

Nguyên tác

對月那無酒,
登樓況有江。
聽歌驚白鬢,
笑舞拓秋窗。
尊蟻添相續,
沙鷗並一雙。
盡憐君醉倒,
更覺片心降。

Phiên âm

Đối nguyệt na vô tửu,
Đăng lâu huống hữu giang.
Thinh ca kinh bạch mấn,
Tiếu vũ thác thu song.
Tôn nghị thiêm tương tục,
Sa âu tịnh nhất song.
Tận lân quân tuý đảo,
Cánh giác phiến tâm hàng.

Dịch nghĩa

Trước trăng há không có rượu,
Lên lầu lại có sông nữa.
Nghe ca mà ngán cho tóc bạc,
Cười múa như muốn tung cả cửa sổ.
Rượu tăm trong ly cứ muốn tiếp tục rót thêm,
Cò bên bãi từng cặp gần nhau.
Thương vô cùng thấy các ông say gục,
Lúc đó bèn thấy rõ tấm lòng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trước trăng há thiếu rượu,
Lên lầu lại có sông.
Nghe ca ngán tóc bạc,
Cười múa muốn vỡ song.
Rượu tăm cứ rót tiếp.
Cò bãi một cặp trông.
Rõ thương thấy say gục,
Bèn thấy rõ tấm lòng.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quý thu Tô ngũ đệ Anh giang lâu dạ yến Thôi thập tam bình sự, Vi thiếu phủ điệt kỳ 3