20/04/2021 07:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giao Chỉ cảnh Khâu Ôn huyện
交趾境丘溫縣

Tác giả: Trần Phu - 陳孚

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/01/2018 14:46

 

Nguyên tác

九月出薊門,
北風吹雪衣裘溫。
正月至交趾,
赤日燒空汗如水。
天涯海角茫茫路,
馬蹄聲里光陰度。
萬里長空一飛絮,
飄飄知復墮何處。
夜瞻天極思鬱結,
臣身南嶠心北闕。
愿頌聖皇如天福,
早見塗山班萬玉。

Phiên âm

Cửu nguyệt xuất Kế Môn,
Bắc phong xuy tuyết y cừu ôn.
Chánh nguyệt chí Giao Chỉ,
Xích nhật thiêu không hãn như thuỷ.
Thiên nhai hải giác mang mang lộ,
Mã đề thanh lý quang âm độ.
Vạn lý trường không nhất phi nhứ,
Phiêu phiêu tri phục đoạ hà xứ.
Dạ chiêm thiên cực tư uất kết,
Thần thân nam kiệu tâm bắc khuyết.
Nguyện tụng thánh hoàng như thiên phúc,
Tảo kiến Đồ Sơn ban vạn ngọc.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tháng chín ra khỏi Kế Môn,
Y cừu mát, gió thổi dồn tuyết bay.
Tháng giêng đến Giao Chỉ ngay,
Đốt trời ngày đỏ mình đầy mồ hôi.
Chân mây góc biển xa xôi,
Theo chân ngựa mỏi, ngày trôi qua dần.
Tơ bay vạn dặm trời nâng,
Bồng bềnh phiêu dạt đoạ thân xứ nào.
Đêm ngắm trời, ý nao nao,
Thân phương nam, dạ cồn cào bắc cung.
Thánh hoàng phúc lớn không cùng,
Đồ Sơn sớm thấy thưởng công ngọc vàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Phu » Giao Chỉ cảnh Khâu Ôn huyện